Slotdebat over Essent onder druk Den Haag

De druk op Noord-Brabant stijgt om het besluit over verkoop van Essent aan het Duitse RWE uit te stellen. Ook minister van der Hoeven wil nu uitstel.

Leden van de SP staan voor het provinciehuis in Den Bosch te demonstreren. Op een spandoek staat: ‘Schone energie of schijndemocratie’. De partij maakt zich zorgen over de beoogde overname van energiebedrijf Essent, door het Duitse RWE. En de SP is niet de enige.

In de Statenzaal ligt op ieders bureau een print van een brief van Maria van der Hoeven (CDA, Economische Zaken), gericht aan de aandeelhouders van Essent. De minister roept hen op hun besluit over de verkoop van de Essent-aandelen uit te stellen. In ieder geval tot zij haar oordeel heeft gegeven over het splitsingsplan van Essent. Dat doet ze uiterlijk 26 mei.

„Ik snap al de commotie in Den Haag niet”, zegt gedeputeerde Annemarie Moons (PvdA) voor aanvang van het spoeddebat, dat op verzoek van Provinciale Staten van Noord-Brabant wordt gehouden. „De minister kan het splitsingsplan alleen maar toetsen en aan ons als aandeelhouders aanwijzigingen geven. Wij volgen die op en besluiten op 27 mei of wij gaan splitsen. Contractueel is vastgelegd dat de overname niet door kan gaan, als wij oordelen dat splitsing onmogelijk lijkt. De minister heeft daarop geen enkele invloed.” De NMa heeft over het splitsingsplan het laatste oordeel.

Moons staat bij een groepje PvdA-Statenleden. Ze wijst erop dat inmiddels 56 procent van de aandelen Essent door de overige aandeelhouders is aangeboden. Misschien neemt RWE ook wel genoegen met maar 60 procent van de aandelen, zegt ze. In dat geval zou de provincie Noord-Brabant in de toekomst mogelijk aandelen houden in RWE.

Het debat begint en de CDA-fractie krijgt het woord. De partij dient, mede namens D66, een motie in met het advies om de provinciale Essent-aandelen aan RWE te verkopen. „Dat is opvallend”, fluisteren twee woordvoerders van het college van Gedeputeerde Staten achterin de perstribune. „Het CDA slaat het advies van een CDA-minister in de wind. Dat wijst erop dat Provinciale Staten vandaag voor verkoop gaan stemmen.”

Heijmans van de SP hoont: „Op 24 april hebben we in meerderheid een motie aangenomen met het advies de aandelen niet te verkopen. In wat voor een democratie leven wij als wij een paar weken later over een motie praten die adviseert het tegenovergestelde te doen.”

Fractievoorzitter Mieke Geeraedts spreekt namens de VVD. Ze vraagt zich af hoe het mogelijk is dat RWE het heeft over overname van Essent zonder minimaal 80 procent van de aandelen. „We weten niet anders dan dat 80 procent de deal is. Wij zijn in verwarring. Wij kunnen overname ineens niet meer tegenhouden. Wat hebben we hier dan de hele tijd zitten doen?”

Energie: pagina 15

    • Esther Wittenberg