R'dam: 100 mln extra voor lokale economie

De gemeente Rotterdam haalt 100 miljoen euro uit het eigen investeringsfonds om de lokale economie te stimuleren. Dat komt bovenop de 323,5 miljoen die het stadsbestuur eerder reserveerde om de gevolgen van de kredietcrisis te bestrijden. Met dat bedrag was Rotterdam (587.000 inwoners) al landelijk koploper.

Dat staat in het aanvullende coalitieakkoord dat de drie overgebleven coalitiepartijen (PvdA, CDA en GroenLinks) vanmorgen hebben gepresenteerd. De extra maatregelen volgen op het vertrek, drie weken geleden, van twee VVD-wethouders. Hun plaatsen worden opgevuld door het Zuid-Hollandse Statenlid Peter Lamers (CDA) en een nog aan te wijzen PvdA-kandidaat. Hun installatie is gepland op maandag 25 mei.

Het college krijgt verder de opdracht het komende jaar 40 à 50 miljoen euro te bezuinigen door minder externe adviseurs, interim-managers en ICT-specialisten in te huren. Vorig jaar was de stad een recordbedrag van 164 miljoen euro kwijt aan extern personeel. „Daar valt veel geld terug te verdienen”, aldus PvdA-fractievoorzitter Peter van Heemst. De lokale Rekenkamer stelde vorig jaar vast dat de inhuurkosten in Rotterdam in vier jaar waren verviervoudigd.

Ook is afgesproken alleen zogeheten ‘risicogezinnen’ op te nemen in het elektronisch kinddossier. „We willen mensen niet achtervolgen”, zei CDA-fractieleider Karen Duys. „De overgrote meerderheid van de ouders voedt goed op.” Met het voornemen komt de coalitie tegemoet aan de kritiek dat de gemeente de privacy van haar burgers te veel zou schenden.