ik@nrc.nl

Kwart over acht, ochtendbespreking achter de microscoop op de afdeling pathologie. De dierenpatholoog zit er ook. Hij heeft een interessant geval; hij heeft een zeehond geobduceerd met een parasitaire leveraandoening, die in zeldzame gevallen ook nog wel eens bij de mens kan voorkomen.

Inmiddels is onze nieuwe collega uit Bulgarije ook aangeschoven. Behoudens niet alledaagse woorden spreekt ze heel goed Nederlands. Ze richt zich tot een van onze bazen en vraagt: „Wat is een zeehond?”

Hij antwoordt: „A sea dog.”

Mijn lieve collega knikt beleefd.

Renske Postma-de Roos

    • Renske Postma-De Roos