'Gevangenissen België slecht'

De levensomstandigheden in de Belgische gevangenissen zijn beneden alle peil. Er zijn problemen met hygiëne, medische voorzieningen en de voedselkwaliteit. Het voedselbudget dat 4 euro per dag bedraagt, is ontoereikend. Dat concludeert het jaarrapport van de Belgische Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. Uit de studie blijkt verder dat 70 tot 80 procent van de gedetineerden regelmatig drugs gebruikt. De toezichtsraad wil dringend meer rechten voor de gevangenen en pleit voor gratis televisie en een ijskast in de cel. Gevangenen zouden tevens onder toezicht gebruik moeten kunnen maken van internet. In de Belgische gevangenissen, die standaard meer gevangenen huisvesten dan er plaatsen zijn, breken regelmatig opstanden uit.