Abortuswet in Spanje liberaler

Spanje gaat abortus makkelijker maken. Het linkse Spaanse kabinet stemde gisteren in met een versoepeling van de abortuswet uit 1985, die de ingreep slechts in een paar uitzonderlijke gevallen toestond, bijvoorbeeld bij verkrachtingen. Voortaan mogen vrouwen van 16 jaar en ouder tot de veertiende week in alle gevallen hun zwangerschap laten afbreken. Als de moeder gevaar loopt of als de foetus is misvormd, mag abortus tot de 22ste week. Blijkt de foetus ernstig of ongeneeslijk ziek, dan mag de vrouw ook daarna de ingreep ondergaan. De conservatieve oppositie en de Rooms-Katholieke Kerk in Spanje zien de liberalisatie niet zitten.