Wientjes: verkoop energiebedrijven niet

Bernard Wientjes, voorzitter van de grootste werkgeversorganisatie, ziet niets in de verkoop van strategische Nederlandse bedrijven aan het buitenland. Zeker niet van de energiebedrijven. Hij wilde dit twee jaar geleden al verhinderen. Maar minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) zat nog niet in het zadel of ze zette privatisering van de productiebedrijven van energie door.

Wientjes protesteert opnieuw tegen de uitverkoop van stroom. In een brandbrief aan premier Balkenende vraagt de voorzitter van VNO-NCW het kabinet om de verkoop van de energiebedrijven Essent en Nuon aan buitenlandse ondernemingen te stoppen. „Er is hier een nationaal belang in het geding”, schrijft de werkgeversvoorzitter. Hij dringt er bij het kabinet op aan een moratorium van drie maanden in te stellen om zich alsnog te beraden op de uitverkoop van de stroombedrijven. Nuon wordt verkocht aan het Zweedse staatsbedrijf Vattenfall. Essent lijkt in handen te komen van de Duitse concurrent RWE dat een aantal gemeenten als grootste aandeelhouders heeft.

Alleen, het Haagse kabinet beslist niet over de energiebedrijven. Dat doen de provincies en gemeenten die aandeelhouder zijn en formeel nog met de beide overnames moeten instemmen. Wientjes vindt dat het kabinet zijn nationale verantwoordelijkheid moet nemen, nu Brabant als grootste aandeelhouder twijfelt over de overname van Essent door RWE. Vorige maand adviseerde Provinciale Staten tegen de overname. De Gedeputeerde Staten nemen normaal zo’n advies over.

Twee jaar geleden was het verzet van de werkgevers vergeefs tegen de plannen van het kabinet om de energiebedrijven te splitsen in private productiebedrijven en publieke netwerkbedrijven. Wientjes ziet nu een kans de verkoop alsnog tegen te houden. Zeker nu onlangs bekend werd dat de Europese Commissie afziet van de opsplitsing van de energienetten. Buitenlandse bedrijven hoeven niet te splitsen, dus waarom zou Nederland voorop lopen.