VNO-NCW aan Balkenende: 3 maanden nadenken over Essent, Nuon

Werkgeversorganisatie VNO-NCW doet een dringend beroep op premier Balkenende de verkoop van Essent en Nuon op de pauzeknop te zetten. Drie maanden om alles nog eens te overdenken.

Wij realiseren ons terdege dat ons voorstel voor een moratorium een radicale stap is die “vlak voor 12″ wordt genomen maar vinden dat dit opweegt tegen de enorme belangen die voor Nederland op spel het staan. Koste wat kost moet voorkomen worden dat nu besluiten worden genomen waar Nederland op korte termijn spijt van krijgt en die dan niet meer kunnen worden teruggedraaid.

‘Den Haag’ is achter de schermen ongelukkig met wat er gebeurt, maar het kabinet is bang over het tuintje van de provincies te lopen. Voorzitter Wientjes vraagt het kabinet niet langer toe te kijken terwijl provincies en gemeentes bezig zijn Essent en Nuon te verkopen aan grote, buitenlandse concurrenten.

Het argument dat het besluit nu aan de provincies en gemeenten is, wijzen wij van de hand. Er is hier een nationaal belang in het geding, namelijk de verkoop van Nederlandse energiebedrijven aan buitenlandse ondernemingen. Energie is niet zo maar een product. Energie is essentieel voor de strategie van elke economie en elk land.

De Tweede Kamer houdt donderdagavond een spoeddebat over de energiekwestie.

De gemeenteraad van Den Bosch (met Tilburg de grootste gemeentelijke aandeelhouder van Essent) heeft woensdag tegen de verkoop gestemd. Ook het CDA stemde tegen. Het college van Burgemeester en Wethouders is voorstander van verkoop.

Gedeputeerden van Noord-Brabant vinden juist dat er extra argumenten bij zijn gekomen om Essent te verkopen. Gedeputeerden zullen vrijdagmorgen proberen Provinciale Staten in een extra vergadering daarvan te overtuigen. Via deze link kunt u vrijdagmorgen vanaf 9.30 uur meekijken.

De nieuwe argumenten van GS komen voort uit het duurzaamheidsakkoord dat RWE en Essent dinsdagavond hebben gesloten. Hier staan het persbericht en de hele tekst.

Ook de milieuorganisaties zijn niet onder de indruk van de nieuwe duurzaamheidsgeest in het overnameplan. Volgens Natuur en milieu is het een sigaar uit eigen doos.

    • Marc Chavannes