Slecht verstaan zit soms in brein

Veel ouderen hebben moeite met het verstaan van spraak, vooral in een rumoerige omgeving. Nu blijkt dat dit niet alleen komt doordat hun oren slechter worden. Het komt ook doordat er op latere leeftijd specifieke verslechteringen optreden in hersenengebieden waarvan al bekend was dat ze betrokken zijn bij spreken en horen, en die nu dus ook betrokken blijken bij het herkennen van spraak. Dit verklaart waarom een gehoorapparaat niet bij iedereen helpt om spraak beter te verstaan, schreven wetenschappers van de universiteit van North Carolina gisteren in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Neuroscience.

Aan het onderzoek deden twee groepen volwassenen mee: een van gemiddeld 28 en een van gemiddeld 70 jaar. Beide groepen kregen spraakfragmenten te horen waarbij de hoeveelheid ruis en dus de verstaanbaarheid varieerde. Ze moesten aangeven wat er volgens hen gezegd werd. Dat deden ze in een fMRI-scanner, een apparaat dat in beeld brengt welke hersengebieden actief zijn.

Het onderzoek liet zien dat het volume en de activiteit van twee gebiedjes in de auditieve cortex, de gyrus van Heschl en de bovenste temporale gyrus, afneemt met de leeftijd. En naarmate die afname sterker is, verstaat iemand spraak minder goed, zo bleek: mensen bij wie de hersengebiedjes minder actief waren, scoorden beduidend slechter.

Ook bij sommige jongere mensen waren de gebiedjes trouwens minder actief. Zij scoorden dan ook minder goed op het spraakherkenningstaakje.

Bij de behandeling van mensen die moeite hebben met het verstaan van spraak, ligt de nadruk altijd op het aanmeten van een gehoorapparaat. De onderzoekers concluderen dat dit weliswaar in sommige gevallen terecht is, maar lang niet altijd. Een oplossing voor de mensen bij wie de oorzaak van het probleem in de hersenen ligt, is er helaas nog niet.