Rouvoet: CDA verliest geloofwaardigheid

Vicepremier en CU-leider Rouvoet zet zich steeds meer af tegen het CDA. Volgens hem heeft de CDA-fractie aan geloofwaardigheid als christelijke partij verloren door een islamitisch geestelijk verzorger in de krijgsmacht af te wijzen. „Het hoort bij geloofwaardige en principiële politiek dat een christelijke partij de vrijheden waarvan christenen volop gebruik maken met evenveel kracht en overtuiging verdedigt voor anders-gelovigen. Als het om principiële kwesties gaat als het aanstellen van geestelijken in het leger, hoort christelijke politiek wars te zijn van populisme en opportunisme.”

Rouvoet sprak gisteravond in de Groen van Prinsterlezing in Utrecht van een crisis in de ‘res publica’. Die crisis kenmerkt zich volgens hem door „een gestage erosie van het besef dat wij iets gemeenschappelijks met elkaar hebben”. In de vorige kabinetten-Balkenende ontbrak volgens Rouvoet een perspectief van verantwoordelijkheid en verbondenheid „door een over-accentuering van het individuele en neo-liberale beleid. Juist voor het dragen van dat verhaal was en is de aanwezigheid van de CU in het kabinet van belang.”

Rouvoet stoort zich „mateloos” aan de „populistische manier” waarop PVV en VVD gebruik maken van het etiket ‘joods-christelijke waarden’. „Wie dit begrip gebruikt om de identiteit van bepaalde groepen aan te vallen, hun vrijheden te ontzeggen die men voor zichzelf opeist en daarmee van het publieke leven uitsluit, heeft weinig begrepen van de kern van het joods-christelijk denken: de mens zien als beelddrager van God. Die sluit je niet uit, die heb je lief!”