Post van Kroes lijkt al vergeven

Afgaande op het Duitse dagblad Die Welt is de post van Neelie Kroes in de volgende Europese Commissie reeds vergeven. In het nieuwe dagelijks bestuur van de Unie, dat dit najaar aantreedt, zou de Française Chrisine Lagarde, nu nog minister van Financiën en Economische Zaken, commissaris voor Mededinging worden. Officieel wordt alles ontkend. Desalniettemin is er onrust bij de VVD. Want als de invloedrijke portefeuille Mededinging niet meer beschikbaar zou zijn, is er voor het Nederlandse kabinet minder reden om te pleiten voor prolongatie van het eurocommissariaat van de tot de VVD behorende Kroes. En dan is er voor het CDA kans weer eens een partijgenoot naar Brussel af te vaardigen. Meest gehoorde naam in dit verband: oud-minister van Landbouw Cees Veerman.