Onderzoek naar mariniers op schepen

Den Haag. Minister Eimert van Middelkoop (Defensie, ChristenUnie) gaat onderzoeken of gewapende mariniers kunnen meevaren op koopvaardijschepen die door de Golf van Aden bij Somalië willen varen. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft daar gisteren tijdens een spoeddebat over piraterij op aangedrongen. Volgens Van Middelkoop vergroot de inzet van mariniers de kans op geweld waardoor de militairen en de bemanning juist meer gevaar oplopen. De minister wil daarom eerst een risico-inschatting maken. Van Middelkoop vindt bovendien dat wanneer mariniers ingezet zouden worden, een ”robuuste geweldsinstructie” nodig is.