Minister: geld voor projecten in wijken werkt wel

De miljoeneninvesteringen van corporaties in de leefbaarheid van wijken hebben juist wel meerwaarde. Dat zegt minister Van der Laan (Wonen, Wijken, PvdA) in een reactie op het onderzoek De baat op straat, dat gisteren werd gepubliceerd. Dat rapport stelt dat sociale investeringen in wijken niet werken.

Onderzoekers van Atlas voor Gemeenten en SEO Economisch Onderzoek vergeleken sociale investeringen van corporaties, op basis van hun eigen gegevens, met aangiftes bij de politie en de jaarlijkse politiemonitor. Op postcodeniveau werd geanalyseerd of onveiligheid, overlast en verloedering zijn teruggedrongen. In het rapport wordt geconstateerd dat „vooralsnog niet kan worden geconcludeerd dat investeringen in barbecues, buurtcomités en buurtregisseurs maatschappelijk zinvol zijn geweest”.

Minister Van der Laan noemt de conclusies van het onderzoek ‘niet steekhoudend’. Hij zegt dat leefbaarheid breder is dan veiligheid. „Het gaat ook om het bestrijden van werkloosheid, opvoedings- en integratieproblemen en schuldhulpverlening”. De minister zegt de meerwaarde van zowel sociale als fysieke investeringen te zien tijdens zijn wijkbezoeken. „Die inspanningen neerzetten als investeren in buurtbarbecues doet de corporaties geen recht.”

Ook Margriet Drijver, bestuurslid van de branchevereniging van corporaties Aedes, zegt dat „de werkelijkheid veel complexer is.” „En de wijkaanpak is pas net van de grond gekomen. Ook bewoners zien liever gisteren dan vandaag resultaat.”

De Tweede Kamer wil snel een reactie van het kabinet. Begin juni spreekt de kamer over de wijkaanpak. De VVD is blij met het rapport. „Dit soort investeringen zijn een mediashow die alleen maar hoge verwachtingen wekken”, zegt Kamerlid Van der Burg. „Een eigen huis en werk in de wijk werken beter. Als je dat stimuleert, krijg je sneller een leuke en veilige wijk.” CDA-Kamerlid Bas Jan van Bochove zegt er voor te willen waken dat alle aandacht naar investeringen van de corporaties gaat. „De wijkaanpak is een gezamenlijke actie van gemeenten, maatschappelijke instanties, corporaties en anderen.”

Het rapport constateert ook dat fysieke investeringen als het verkopen van huurwoningen en onderhoud wel werken. Van der Laan zegt dat wetenschappers het daarover oneens zijn. Andere onderzoeken wijzen uit dat investeringen in steen juist weinig bijdragen aan leefbaarheid. De PvdA vindt dat er een einde moet komen aan die verwarring. „Het wordt echt tijd voor een debat tussen wetenschappers”, zegt Kamerlid Staf Depla. Hij wil daar ook graag bewoners bij betrekken.