Opinie

    • Paul Luttikhuis

Een ongewenst Amerikaans memo

Milieuactivisten bepleiten klimaatbeleid in de VS (Foto AFP)

Milieuactivisten bepleiten klimaatbeleid in de VS (Foto AFP)Milieuactivisten bepleiten klimaatbeleid in de VS (Foto AFP)

President Obama heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt door de wet op de schone lucht, de Clean Air Act, te willen gebruiken om de uitstoot van kooldioxide tegen te gaan. Die wet, waarover ik eerder een blog schreef, is vooral bedoeld om de gezondheid van Amerikaanse burgers te beschermen tegen luchtvervuiling. Kooldioxide komt gewoon voor in lucht en inademing ervan maakt niemand ziek.

Amerikanen die zich verzetten tegen wetgeving om de uitstoot van CO2 te beperken hameren daar regelmatig op. Deze week kregen ze steun vanuit regeringskringen. Een anoniem intern memo van het OMB, het Office of Management and Budget, plaatst vraagtekens bij het EPA-besluit. Volgens de auteur van het memo zijn zeker drie van de vijf gezondheidsrisico’s die het EPA ziet onvoldoende onderbouwd (hogere sterfte door temperatuurstijging, meer allergische reacties en klimaatgerelateerde ziektes). Van de twee andere gaat er één over ozon, maar daarover is van alles geregeld in de Clean Air Act.

De Republikein John Barrosso riep EPA-directeur Lisa Jackson meteen ter verantwoording:

Overigens hameren de republikeinen vooral op een ander element uit het memo: dat maatregelen te duur zijn. De Wall Street Journal citeert John Boehner, leider van de Rebublikeinen in het Huis van Afgevaardigden, die zegt dat het memo ‘suggereert dat een politiek besluit is genomen om special interests te plaatsen boven middenklasse gezinnen en kleine bedrijven die worstelen met de recessie’ - onduidelijk blijft wat Boehner bedoelt met ‘special interests’.

Ook al lijkt besluitvorming in het Congres over klimaatwetgeving dichtbij, de regering is kennelijk wel geschrokken. Lisa Jackson zei in januari nog dat de bevindingen een aanzet geven tot wetgeving. Maar dinsdag was ze een stuk voorzichtiger. ‘We nemen slimme maatregelen om de bedreigingen zo goed mogelijk aan te pakken zonder dat we degenen willen treffen die dat het minst kunnen betalen’.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis