Duitse regering richt `bad banks` op

Berlijn. Duitse banken krijgen de mogelijkheid om bezittingen die ze aan de straatstenen niet kwijtraken, onder te brengen in zogenoemde bad banks. De Duitse regering heeft daar toe besloten. Het gaat om een van de belangrijkste plannen van de regering-Merkel om de Duitse economie weer op de rails te krijgen. Duitse banken kampen met honderden miljarden euro`s aan slechte leningen en beleggingen, waardoor zij terughoudend zijn geworden met het verstrekken van nieuwe kredieten aan consumenten en bedrijven. De bedoeling is dat banken slechte bezittingen tegen 90 procent van de boekwaarde voor twintig jaar kunnen onderbrengen in speciale vehikels. Het bankwezen krijgt daarvoor in de plaats obligaties die door de staat zijn gegarandeerd om de balanswaarde op peil te houden. De banken betalen daarvoor een marktconforme vergoeding.