Drie weken respijt voor ASMI

Drie weken nog krijgt chipfabrikant ASMI om het conflict met activistische aandeelhouders zelf op te lossen. Als het dan nog niet is gelukt, velt de rechter eindelijk zijn oordeel.

Weer moeten ze met elkaar om de tafel. Het bestuur van chipmachinefabrikant ASMI en activistische aandeelhouders Fursa en Hermes vliegen elkaar al drie jaar lang in de haren, maar president Huub Willems van de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft zijn definitieve uitspraak gisteren weer uitgesteld. Tot 5 juni mogen de strijdende partijen het nog een keer proberen om er samen uit te komen.

Als ze dan nog geen overeenstemming hebben bereikt, zal Willems moeten beslissen of hij een enquête naar wanbeleid gelast bij het bedrijf dat machines maakt voor chipfabrikanten als Intel en of hij het verzoek van de activistische aandeelhouders inwilligt om een supercommissaris aan te stellen. Deze zou exclusief het recht moeten krijgen om bestuurders te benoemen of te ontslaan.

Ook over de toelaatbaarheid van een beschermingsconstructie die het bedrijf had ingeroepen door preferente aandelen uit te delen aan de bevriende stichting Continuïteit ASM International heeft Willems zich nog niet uitgesproken. Weliswaar constateert hij dat de stichting binnen de regels opereert, maar tegelijkertijd oordeelt hij nog niet of de constructie in dit geval rechtmatig opereert. Wel heeft hij de stichting verboden om over één agendapunt mee te stemmen op de aandeelhoudersvergadering die vanmiddag zou worden gehouden. Daarbij gaat het om het recht voor de stichting om opnieuw gebruik te maken van zo’n optie op preferente aandelen.

Het conflict gaat terug tot 2006. Verschillende hedgefondsen hadden een belang genomen in ASM International, omdat ze het bedrijf ondergewaardeerd vonden. Een beursgenoteerde dochter in Azië, ASM Pacific is meer waard dan ASMI als geheel en dat klopt niet, vonden zij. Zij drongen eerst aan op forse reorganisaties bij het andere deel van ASMI of anders moest dat maar verkocht worden. Tevens maakten ze vanaf het begin bezwaren dat de raad van commissarissen niet onafhankelijk genoeg was. Meer nog verzetten ze zich ertegen dat zoon Chuck del Prado zijn vader en grootaandeelhouder Arthur del Prado opvolgde als bestuursvoorzitter in maart 2008. Del Prado heeft zelf 23 procent van de aandelen.

Sinds die tijd concentreert de strijd zich voornamelijk om de vraag of Chuck del Prado wel de capaciteiten heeft om het bedrijf te leiden. Het conflict kwam tot een uitbarsting toen een jaar geleden Fursa en Hermes op de aandeelhoudersvergadering een eigen bestuur benoemd wilde krijgen. ASMI zette vervolgens de beschermingsconstructie in werking om dat te voorkomen. De activistische aandeelhouders stapten direct naar de ondernemingskamer, die ze ook toen al opdracht gaf er eerst samen proberen uit te komen.

Omdat onderwijl de Amerikaanse concurrent Applied Materials interesse toonde om ASMI over te nemen, werd de hele procedure opgeschort. Die overname ging niet door na het uitbreken van de crisis, maar volgens Fursa en Hermes ook omdat Chuck del Prado zich te lang ertegen verzette. De gesprekken leken in januari even tot overeenstemming te leiden, maar toen ASMI voormalig NXP-topman Frans van Houten aanstelde als adviseur en er niet een beloofde krachtige bestuurder werd aangesteld trokken zij zich terug. Ook stapten commissaris Leon van den Boom en financieel bestuurder Naud van der Ven op uit onvrede over de gang van zaken. Vervolgens stapten Fursa en Hermes wederom naar de rechter.

Vorige maand bleek ASMI onverwachte steun te krijgen van branchegenoot Tokyo Electron en klant Intel die allebei een flink belang hebben genomen van respectievelijk 4,9 en 4 procent. Hun ware intenties zouden mogelijk vanmiddag op de aandeelhoudersvergadering duidelijk worden, indien zij daar aanwezig zijn en hun stemgedrag toelichten.

Komen de partijen er niet uit, dan zal de ondernemingskamer op 3 juli uitspraak doen of er een enquête naar wanbeleid zal volgen en een supercommissaris wordt aangesteld. Net op tijd voor Willems om een uitspraak te doen in deze slepende zaak. Nog één keer kan hij zijn invloed doen gelden op hoe bedrijven om moeten gaan met activistische aandeelhouders. In augustus gaat de rechter die zo belangrijk is geweest bij die gevechten met pensioen.

    • Daan van Lent