Compensatie voor wonen onder een hoogspanningsmast

Rotterdam. Bewoners van negen woningen, merendeels boerderijen, in de omgeving van Delft en Pijnacker worden financieel gecompenseerd voor de aanleg van hoogspanningskabels in hun directe omgeving. Dat heeft TenneT bekendgemaakt, de beheerder van het Nederlandse stroomnet. TenneT wil volgend jaar een begin maken met de bouw van een hoogspanningsverbinding om de Randstad van voldoende stroom te kunnen blijven voorzien. De bewoners mogen op kosten van TenneT verhuizen, omdat hun woningen of delen van hun percelen binnen het elektromagnetische veld van de masten komen te liggen, waarbij waarden worden bereikt tot of over de norm van 0,4 microtesla. Dat is de grens waarbij volgens eerder wetenschappelijk onderzoek een statistisch verband met de kans op leukemie bij kinderen niet kan worden uitgesloten.