Aanpak van jeugdwerklozen

De stijgende jeugdwerkloosheid kan met 35.000 jongeren worden verminderd. Dat kan door 10.000 schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs een jaar langer les te geven. Dat staat in het actieplan jeugdwerkloosheid.

‘Sollicitere’van Janse Bagge Bend

pagina 12 en 13