Schrijven is moeilijk

Regelmatig verschijnen er artikelen over hoe slecht het met de taalkennis van jongeren is gesteld. Universiteiten hebben daarom tegenwoordig toetsen en bijspijkercursussen. Gevaar daarvan is dat jongeren de indruk krijgen dat goed schrijven een kwestie is van het toepassen van een groot aantal, deels zeer willekeurige, kunstmatige en onlogische regels.

Het is beter om jongeren bij te brengen dat schrijven iets anders is dan het eruit kwakken van je persoonlijke oprispingen, zoals op Twitter. Dat het een fikse inspanning vergt om met een tekst iets te bereiken bij een lezer die op grotere afstand van je staat dan je Hyvesvrienden. Goed schrijven vergt jarenlange oefening en training. Bied jongeren die, en leid de schrijfcreativiteit die ze hebben ontwikkeld door hun gebruik van nieuwe media in goede banen in plaats van te zeuren over hun taalslordigheid.