Plan voor langere scholing jongeren

De stijgende jeugdwerkloosheid kan met 35.000 jongeren worden verminderd. Dat kan door 10.000 schoolverlaters in het middelbaar beroepsonderwijs een jaar langer extra les te geven op school. Daarnaast kunnen er tenminste 25.000 jongeren aan een arbeidscontract worden geholpen via stages en leerwerkbanen in bedrijven. Dat is de kern van het actieplan jeugdwerkloosheid Tegen de stroom in, dat ondernemer Hans de Boer vanmorgen heeft aangeboden aan staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA).

Klijnsma had de ondernemer De Boer, oud-voorzitter van MKB-Nederland en oud-voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, gevraagd het actieplan te ontwikkelen. De staatssecretaris zei nog deze maand zelf met een plan van actie te komen waarin de adviezen van De Boer zijn opgenomen.

Na de zomer wordt een sterke toename van het aantal werkloze jongeren verwacht van 70.000 tot 150.000. Daarmee zou de jeugdwerkloosheid twee keer zo hoog zijn als de werkloosheid onder de totale beroepsbevolking, die zal oplopen tot 8 à 10 procent in 2010. „We willen vandaag de eerste slag maken”, zei Klijnsma, want nu al komen jongeren van school. Wil een deel van hen overgehaald worden om langer op school te blijven, moeten zij snel benaderd worden.

Klijnsma stelt het actieplan samen op met de ministers Rouvoet (Jeugd, CU), Van der Laan (Wonen, PvdA) en staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) om zo effectief mogelijk te kunnen werken. „Geld is niet het probleem”, zei De Boer. Wel organisaties die langs elkaar heen werken. „Wil het kabinet het probleem aanpakken, moet ze ook de uitvoering op zich nemen tot en met het industrieterrein in Venlo”.