Miljoenen voor wijken nutteloos

De honderden miljoenen euro’s die woningcorporaties jaarlijks in leefbaarheid in wijken investeren, hebben geen enkel nut. Overlast en onveiligheid nemen niet af, in sommige gevallen juist toe.

Dat blijkt uit het nog niet gepubliceerde rapport De baat op straat van de onderzoeksinstituten SEO Economisch Onderzoek en Atlas voor gemeenten.

Het kabinet heeft leefbaarheid in wijken juist tot een van de speerpunten gemaakt. Zo moeten veertig probleemwijken in acht tot tien jaar veranderen in ‘krachtwijken’. Daar is het „prettig wonen en werken” en zijn mensen „betrokken bij de samenleving”, aldus het regeerakkoord.

Corporaties spelen daarbij een belangrijke rol. In 2005 besteedden ze zo’n 184 miljoen aan het vergroten van de leefbaarheid, in 2006 275 miljoen en in 2007 305 miljoen blijkt uit het rapport. Daarbij gaat het onder meer om betere verhoudingen in de wijk, integratie, het verminderen van overlast en het tegengaan van verloedering. Het rapport stelt dat „vooralsnog niet kan worden geconcludeerd dat investeringen in barbecues, buurtcomités en buurtregisseurs maatschappelijk zinvol zijn geweest. De effectiviteit van sociale investeringen van corporaties kan vooralsnog niet worden aangetoond.” Soms hebben de investeringen juist een averechts effect, aldus de onderzoekers, omdat het geld bij een klein deel van de mensen terechtkomt en anderen zich daardoor uitgesloten voelen.

De onderzoekers vergeleken investeringen van alle corporaties met aangiftes bij de politie en de jaarlijkse politiemonitor, een grootschalige veiligheidsenquête. Vervolgens werd op postcodeniveau geanalyseerd of de investeringen zin hebben gehad. Volgens de onderzoekers is nog nooit op een dergelijk gedetailleerd niveau geanalyseerd.

Het rapport stelt dat materiële investeringen van corporaties wel tot verbeterde wijken leiden. Zo heeft het verkopen van huurwoningen een duidelijk effect”. Ook onderhoud aan gebouwen zorgt voor een afname van de problemen.

Volgens de onderzoekers kunnen corporaties hun geld beter besteden. Zij moeten zich concentreren op de activiteiten waarmee ze bewezen hebben succesvol te zijn. Sociale investeringen kunnen beter worden overgelaten aan andere partijen, zoals gemeente, politie en jeugdzorg.

Probleemwijken: pagina 2

    • Oscar Vermeer