Opinie

    • Paul Luttikhuis

Koraalriffen verbleken

Groene schildpad tussen koralen bij Maleisie

Groene schildpad tussen koralen bij MaleisieGroene schildpad tussen koralen bij Maleisie

Wat het Amazone-gebied is voor land, is de koraaldriehoek voor oceanen. Het gebied tussen Maleisië, de Filippijnen, Indonesië en Oost-Timor is van groot belang voor de soortenrijkdom in de oceaan. Ongeveer een derde van alle koralen bevindt zich in dit gebied en driekwart van alle koraalsoorten.

Het gaat al lange tijd niet goed met de koralen. Dat heeft allerlei oorzaken en een daarvan is klimaatverandering. Door de immense hoeveelheid kooldioxide die de mens in de atmosfeer pompt heeft de oceaan er een dagtaak aan om die zoveel mogelijk te absorberen. Daardoor wordt het water zuur en verbleken de koralen. Ook de stijging van de zeespiegel doet het koraal geen goed.

Wat dat betreft hoeft het rapport van het Wereldnatuurfonds dat zojuist is verschenen niet te verbazen. Auteur Ove Hoegh-Guldberg, koraaldeskundige aan de universiteit van Queensland, concludeert op grond van een groot aantal bestaande studies dat de koraaldriehoek zwaar onder druk staat en het ecosysteem en de bevolking in het gebied worden bedreigd.

De koraaldrihoek (klik voor vergroting)

De koraaldriehoek (klik voor vergroting)De koraaldriehoek (klik voor vergroting)

Echt oplossen kunnen we het probleem niet (meer dan een derde van de koraalriffen in het gebied is al onherstelbaar beschadigd), stelt het rapport. Dus moeten we zien te redden wat er te redden valt. In de eerste plaats door een stevig klimaatakkoord in december en verder door overbevissing (en vooral ook verkeerde vistechnieken) en vervuiling tegen te gaan.

Het lastige met dit soort rapporten is dat ze in de beschrijving van de stand van zaken heel precies zijn, maar in de toekomstverwachtingen een oncontroleerbaar grote greep doen. Dat tientallen miljoenen mensen verdreven worden van hun huidige leefomgeving bij ongewijzigd beleid, klinkt wel heel dramatisch.

Dat maakt het rapport niet zinloos. Ook andere, minder activistische wetenschappers wijzen op de noodzaak van het beschermen van koralen. Op de website van Science Daily staat een bericht over maatregelen die genomen moeten worden om de koraalriffen beter te beschermen. Die zijn hard nodig, zeker nu het koraal door een veranderend klimaat wordt bedreigd.

Aantal soorten in koraalgebieden (klik voor vergroting)Aantal soorten in koraalgebieden (klik voor vergroting)

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis