Huizenkopers zitten stil tot de prijzen nog verder zakken

AMSTERDAM. Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning, stellen de aankoop nog even uit. Ze verwachten dat de huizenprijzen nog verder zullen dalen of willen uit financieel oogpunt liever nog even in de huidige woning blijven zitten. Dat meldt onderzoeksinstituut TNS Nipo. Volgens TNS Nipo waren vorig jaar 246.000 Nederlanders actief bezig met een hypotheek voor de aankoop van een nieuwe woning. Het blijkt dat de helft (51 procent) van hen de koop van een nieuwe woning heeft uitgesteld, omdat ze verwachten dat de prijzen op de woningmarkt verder zullen dalen. 53 procent zegt dat men vanuit financieel oogpunt nog even in de huidige woning wil blijven wonen. TNS Nipo ondervroeg 1.365 huishoudens die vorig jaar een hypotheek afsloten of ze zich op het afsluiten van een hypotheek oriënteerden. Voor 76.000 mensen die een huis zoeken, is de beoogde woning niet meer binnen bereik als gevolg van de financiële crisis.