Arts huivert voor opname in patiëntendossier

Bijna eenderde van de artsen (31 procent) heeft via een bezwaarformulier protest aangetekend tegen het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Zij willen hun eigen medische gegevens niet delen met andere hulpverleners.

Dat blijkt uit een steekproef van het tijdschrift Medisch Contact onder achthonderd artsen. Daarmee tekenen artsen tien keer zo vaak bezwaar aan tegen het dossier als ‘gewone’ patiënten. Tot half maart hebben bijna een half miljoen burgers gezegd dat ze niet willen dat hun patiëntgegevens via het landelijk dossier beschikbaar komen.

Vrijwel alle artsen die bezwaar hebben gemaakt, vinden dat „de privacy onvoldoende gewaarborgd is”, stelt Medisch Contact. Ze vinden dat het EPD „te vroeg” wordt ingevoerd en hebben nog „onvoldoende vertrouwen in de veiligheid” van een landelijk digitaal patiëntendossier. Zo bestaat de vrees dat de gegevens zullen worden gehackt, dat het beroepsgeheim niet veilig is en dat overheid en verzekeraars privacygevoelige informatie zullen gebruiken. Ook is volgens ondervraagde artsen „de correctheid en betrouwbaarheid van de patiëntgegevens onvoldoende gegarandeerd”. Niemand draagt de verantwoordelijkheid voor het EPD van een individu, zegt een arts. Een ander: „Door onvolledig en onjuist ingevulde EPD’s ontstaan meer fouten dan ermee kunnen worden voorkomen.”

Als de Eerste Kamer akkoord gaat, moeten zorgverleners vanaf 2010 het EPD invoeren. Daarmee kunnen huisartsen, apothekers en specialisten informatie over patiënten digitaal raadplegen. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) hoopt hiermee het aantal vermijdbare medische missers terug te brengen. Artsenorganisatie KNMG noemt de EPD-wet „prematuur” en heeft de Eerste Kamer gevraagd tegen de wet te stemmen. Het is de bedoeling dat de senaat nog voor de zomer over de wet stemt.

Lees het hele onderzoek en andere achtergronden over het dossier op nrc.nl/epd