Softdrugs Limburg alleen te koop met ledenpas

Limburg gaat met ingang van 1 januari van het volgend jaar experimenteren met een pasjessysteem bij de verkoop van softdrugs. De regio’s Eindhoven en Enschede willen het voorbeeld volgen.

Coffeeshops worden besloten clubs waar alleen leden met een speciaal document nog terecht kunnen. Deze aanpak moet de overlast en het drugstoerisme tegengaan.

De plannen, getiteld Limburg trekt z’n grens, werden vanochtend gepresenteerd in de raadszaal van Maastricht in het bijzijn van de ministers Hirsch Ballin (CDA, Justitie) en Ter Horst (PvdA, Binnenlandse Zaken). De Maastrichtse burgemeester Leers, initiator van de proef, was graag uitgegaan van het woonlandbeginsel, maar dat is – voorlopig – juridisch niet haalbaar. Er loopt een proefproces bij het Europees Hof over verstrekking aan eigen burgers, maar een uitspraak wordt op zijn vroegst over anderhalf jaar verwacht.

Klanten moeten hun pasje aanvragen bij de coffeeshophouder. Die zorgt voor de registratie. Het duurt enkele dagen voordat het document klaar is. Dit moet drempelverhogend werken, met name voor buitenlandse klanten.

Leden van de coffeeshops kunnen slechts drie gram softdrugs per dag krijgen, en zijn verplicht giraal te betalen. Wie die hoeveelheid ergens in Limburg heeft aangeschaft, kan in de 24 uur daarna nergens anders meer terecht voor een softdrugsaankoop.

De provincie Limburg stelt 300.000 euro beschikbaar voor een grootschalige communicatiecampagne die softdrugsgebruikers „tot ver in Frankrijk” duidelijk moet maken dat er voor hen in Limburg niets meer te halen valt.

De burgemeesters hadden ook graag ‘de achterdeur’ geregeld door coffeeshops de gelegenheid te geven hun eigen wiet te telen. Maar minister Hirsch Ballin verzet zich daartegen: „Wij willen geen vergunde sector voor de teelt van wiet creëren. De achterdeur zal overigens vanzelf verder dichtgaan, als de voordeur minder wijd openstaat.”

Het kabinet trekt geen extra geld uit om te voorkomen dat de handel zich verplaatst naar de illegaliteit. Minister Ter Horst geeft wel aan dat politie en justitie tijdens de proeven extra nadruk zullen leggen op handhaving.

Volgens Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dienen de proeven als voorschot op een nieuw landelijk drugsbeleid. Het huidige vindt ze verouderd.

Deze zomer komt een door het kabinet ingestelde commissie onder leiding van Wim van de Donk, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, met een advies over het toekomstige drugsbeleid.

Achtergronden op nrc.nl/drugsbeleid