Nieuwe cao voor schilders per 1 januari

Amsterdam. Werkgevers en werknemers in de schildersbedrijfstak hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor een periode van twee jaar. Dat maakten de partijen gisteren bekend. Werknemers in de branche krijgen per januari 2010 een structurele loonsverhoging van 1,5 procent. De onkostenvergoedingen worden aangepast aan de gestegen prijzen. Verder stellen de cao-partijen 5 miljoen euro beschikbaar om de instroom van jongeren en het vakmanschap in de bedrijfstak op peil te houden. Onder de cao vallen ruim 25.000 werknemers en 3.800 bedrijven.