Limburg doet niet mee aan opkoopfonds

MAASTRICHT. De provincie Limburg vindt deelname aan een opkoopfonds voor woningen te risicovol. Eventuele waardedaling, renteverliezen en kosten van verhuur zouden niet kunnen worden doorberekend. Dit hebben Gedeputeerde Staten geantwoord op vragen van de SP-fractie in de provinciale volksvertegenwoordiging. De investering per huis zou in geen verhouding staan tot het ”beperkt rendement voor het functioneren van de woningmarkt”, stellen GS. Wethouder Leon Litjens (CDA, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening) van de gemeente Horst aan de Maas kwam met een plan om als lokale overheid huizen die langer dan een jaar te koop staan voor 90 procent van de taxatiewaarde op te kopen. ”Los van starters en senioren zijn er bijna geen mensen meer die huizen kopen”, stelt Litjens. ”Daar zou een overheid iets aan kunnen doen, maar misschien is het beter om het over te laten aan marktpartijen. Om ervoor te zorgen dat ze die rol op zich nemen, zou de overheid een rendement kunnen garanderen.”