Klacht van gymnasium tegen NRC gegrond

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van de voormalige rector van het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam tegen NRC Handelsblad op twee van de drie punten gegrond verklaard.

De klacht had betrekking op twee artikelen over een vertrouwenscrisis op de school, gepubliceerd op 11 en 26 juli 2008. Het eerste artikel was een verslag – met foto – van een bijeenkomst voor ouders en leraren van de school, waarbij het conflict naar buiten kwam. Een week later volgde een achtergrondstuk over de vaak moeizame werkverhoudingen tussen docenten en directie op gymnasia.

De Raad stelt vast dat NRC Handelsblad onvoldoende wederhoor heeft gepleegd. De krant heeft de rector, aanwezig op de beschreven bijeenkomst, niet gevraagd te reageren op kritiek die aan haar was gericht. Het tweede artikel is weliswaar voor publicatie door de betrokken redacteur ter attentie van de rector gemaild, maar de Raad meent dat de rector de mogelijkheid tot weerwoord is onthouden omdat eerder werd gepubliceerd dan vermeld.

Het tweede punt van de klacht dat door de Raad gegrond is verklaard, betreft een geciteerde passage uit een toespraak tijdens de bijeenkomst. De toespraak was vooraf aan de verslaggever verstrekt. Een voor de rector belastende passage is echter niet uitgesproken, maar op het laatste moment geschrapt. Met de suggestie dat de passage publiekelijk is uitgesproken, maakt het verslag de bijeenkomst volgens de Raad niet waarheidsgetrouw.

De Raad verwerpt het derde deel van de klacht. De verslaggever van NRC Handelsblad heeft zich niet heimelijk toegang verschaft tot de bijeenkomst van de school. Tegenover geïnterviewden heeft zij zich bekendgemaakt als journalist. De verslaggever en de fotograaf hebben duidelijk waarneembaar en ongestoord hun werk verricht.