Kinderen steeds vaker onder toezicht gesteld

Den Haag. Kinderen worden vaker onder toezicht gesteld. In 2007 ging het om 10.600 nieuwe gevallen, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren bekendgemaakt. De jongste cijfers betekenen een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000. Ondertoezichtstelling is een maatregel van de kinderbescherming waarbij ouders in de opvoeding hulp krijgen van een gezinsvoogd. De ouders houden zelf het gezag over het kind, maar moeten wel de aanwijzingen van de gezinsvoogd opvolgen. In de helft van de gevallen wordt het kind uit huis geplaatst. Het aantal kinderen dat in 2007 onder toezicht stond is 29.500. Het aantal gevallen waarin de ouders het gezag over hun kinderen volledig kwijtraken, is in dezelfde periode redelijk stabiel gebleven. Kinderen gaan dan voor onbepaalde tijd naar een pleeggezin of een instelling. In 2000 ging het om zevenhonderd nieuwe gevallen, in 2007 waren het er iets meer dan duizend.