Hypotheekgarantie soepeler bij nood

Rijswijk, 12 mei. - De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat huishoudens met betalingsproblemen helpen. Huishoudens die hun woning hebben gefinancierd met de NHG en die als gevolg van werkloosheid hun hypotheeklasten niet meer volledig kunnen betalen, mogen hun betalingsachterstand laten oplopen tot een bedrag van maximaal 9 procent van de lening. Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zal voor deze betalingsachterstanden borg staan. Voorwaarde voor de toepassing van deze regeling is dat deze huishoudens op basis van het actuele inkomen naar draagkracht blijven betalen. De facto wordt hun schuld verhoogd.