FNV zet aanval in op later ingaan van AOW

De grootste vakcentrale FNV heeft een scherpe aanval ingezet tegen de voorgenomen verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. „Verhoging van de AOW-leeftijd is ondoordacht, onnodig en oneerlijk”, zei voorzitter Agnes Jongerius. Het is een „domme oplossing” van het kabinet om te bezuinigen en het zal de laagste en middeninkomens hard treffen.

De FNV-voorzitter zei dit vanmorgen tijdens de opening van het jaarlijkse FNV-congres in Amsterdam. Het kabinet is „te beroerd” om de hogere inkomens meer te laten meebetalen aan de AOW, zei ze. Jongerius, 48 jaar, zal vanmiddag tijdens het congres voor een tweede periode van vier jaar als voorzitter worden herkozen. Tegenkandidaten zijn er niet.

De FNV-voorzitter greep het congres aan om de bezwaren van de FNV tegen het optrekken van de AOW-leeftijd, wat het kabinet beoogt, krachtig te onderstrepen. Ze nam daarmee een voorschot op de discussie in de Sociaal-Economische Raad (SER) die voor 1 oktober alternatieven moet ontwikkelen. Het kabinet heeft in maart bij de bekendmaking van het economische crisisakkoord aangekondigd dat het de pensioenleeftijd wil optrekken naar 67 jaar om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te garanderen, tenzij de SER met betere voorstellen komt. Als meer mensen tot 67 jaar werken, heeft het kabinet meer premie- en belastinginkomsten.

Bovendien hoeft twee jaar minder geld aan AOW-uitkeringen te worden betaald. Jongerius noemde het kabinetsvoorstel echter een „onfatsoenlijke en oneerlijke bezuiniging van 4 miljard op vooral de lagere en middeninkomens”. Het kabinet heeft geen enkele serieuze poging ondernomen om de AOW op 65 te handhaven, zei ze. De FNV heeft inmiddels een boekje Samen werken voor de AOW met alternatieven onder haar leden verspreid waarover de komende maanden gediscussieerd wordt.

„De FNV wil de solidariteit tussen generaties vormgeven en daarvoor zijn betere alternatieven dan domweg bezuinigen op de AOW en de pensioenen”, zei Jongerius. Zo kunnen 65-plussers met hogere inkomens meer belasting betalen. Dat levert volgens de FNV 1,2 miljard ofwel 0,2 procent van de benodigde 0,7 procent op van het bruto binnenlands product (bbp), die het kabinet nodig heeft.

Het vervallen van de hypotheekrenteaftrek voor huizen boven de 1 miljoen levert 0,5 procent van het bbp op. Een lagere overdrachtsbelasting zal leiden tot meer verhuizingen en meer mobiliteit op de arbeidsmarkt, wat volgens de FNV nog eens 0,5 procent oplevert. Volgens de vakcentrale zou ook de zorgpremie voor een veel groter deel dan nu het geval is inkomensafhankelijk moeten worden gemaakt.

Daarnaast zet de FNV in op verhoging van het aantal werkenden tussen 55 en 65. Als de arbeidsdeelname van deze groep de komende dertig jaar voldoende stijgt, is bezuiniging op de AOW volgens de FNV niet nodig. Tegen vrijwillig langer doorwerken heeft de vakcentrale geen enkel bezwaar, onderstreepte Jongerius.