Nieuw bestuur beursfonds Fortis

Het beursfonds Fortis Holding voert een nieuw bestuursmodel in dat „een aantal belangrijke wijzigingen” bevat ten opzichte van de manier waarop het concern vroeger werd geleid. In de schoot van de raad van commissarissen wordt een governance committee opgericht dat moet zorgen voor een „meer proactieve en transparante dialoog met de aandeelhouder”.

Dat meldde het concern eind vorig week, nadat het aandeel van Fortis met 11,5 procent was gestegen tot 2,41 euro, het hoogste peil sinds de ontmanteling van de vroegere bank en verzekeraar. De huidige Fortis Holding is een zuivere verzekeraar geworden sinds driekwart van Fortis Bank België is verkocht aan BNP Paribas. De Franse bank verwerft ook een kwart van de verzekeringsactiviteiten van de holding. Afgelopen maand werd deze overeenkomst door de aandeelhouders van Fortis in Gent en Utrecht met ruim 70 procent goedgekeurd.

Opvallend in het nieuwe bestuursmodel is dat er geen afzonderlijk comité meer is voor de beoordeling van de financiële risico's en kapitaalvereisten van het concern. Risicokwesties worden voortaan behandeld binnen het auditcomité, dat voorgezeten wordt door de Nederlandse commissaris Jan Zegering Hadders. Bestuursvoorzitter Karel De Boeck zal uitgenodigd worden om de vergaderingen van het auditcomité bij te wonen. De beoordeling van de kapitaalvereisten zal door de voltallige raad van commissarissen gebeuren.

Benoemingsprocedures vallen ook niet langer onder de verantwoordelijkheid van een bezoldigings- en benoemingscomité, maar onder die van het governance committee. Dit nieuwe comité wordt geleid door president-commissaris Jozef De Mey van de Fortis Holding zelf.

Met de nu doorgevoerde wijzigingen wil het beursfonds maatregelen treffen „om Fortis opnieuw te profileren als een doelgericht verzekeringsmaatschappij die handelt ten behoeve van het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn”, zegt De Mey in het persbericht.

Afgelopen week maakte de Franse bank BNP Paribas ook bekend dat ze de Belg Herman Daems benoemt als president-commissaris van Fortis Bank.