Limburg wil geen huizen opkopen

De provincie Limburg vindt deelname aan een opkoopfonds voor woningen te risicovol. Eventuele waardedaling, renteverliezen en kosten van verhuur zouden niet kunnen worden doorberekend.

Dit hebben Gedeputeerde Staten geantwoord op vragen van de SP-fractie in de provinciale volksvertegenwoordiging. De investering per huis zou in geen verhouding staan tot het „beperkt rendement voor het functioneren van de woningmarkt”, stellen GS.

Wethouder Leon Litjens (CDA, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening) van de gemeente Horst aan de Maas kwam twee maanden geleden met een plan om als lokale overheid huizen die langer dan een jaar te koop staan voor 90 procent van de taxatiewaarde op te kopen. Hij werkt inmiddels aan een ander voorstel, een garantieregeling, en spreekt daar vandaag over met voorzitter Elco Brinkman van Bouwend Nederland.

„Los van starters en senioren zijn er bijna geen mensen meer die huizen kopen”, stelt Litjens. „Daar zou een overheid iets aan kunnen doen, maar misschien is het beter om het over te laten aan marktpartijen. Om ervoor te zorgen dat ze die rol op zich nemen, zou de overheid een rendement kunnen garanderen. Zou je zo’n plan landelijk willen uitrollen, dan kun je met 250 tot 500 miljoen euro al een heel eind komen.”

Piet Eichholtz, hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Universiteit Maastricht, waarschuwde vanaf het begin voor de risico’s van het door Litjens voorgestelde opkoopfonds. „Zelfs met een half miljard euro koop je hooguit een paar duizend woningen. Wat schieten we daarmee op?” Hij wijst op de moeilijkheid van het objectief inschatten van waarde en vraagt zich bovendien af welke eigenaar zijn huis voor 90 procent van de prijs wil verkopen. „Dat is, bij een gemiddelde huiswaarde, een korting van 25.000 euro. Een doorsneegezin moet drie, vier, vijf jaar sparen voor zo’n bedrag.”

Met Bouwend Nederland heeft de provincie Limburg het initiatief genomen voor bijeenkomsten waarin belangrijke partijen uit de Limburgse bouwwereld zich buigen over maatregelen die de effecten van de crisis kunnen verzachten. GS zeggen dat er diverse beleidsopties op tafel liggen.

Limburg heeft niet alleen te maken met dalende huizenprijzen en een terugval in het aantal verkochte woningen. Met name in het zuiden van de provincie wordt er nog slechts weinig gebouwd wegens een (feitelijke of verwachte) afname van het aantal inwoners.