Kinderen vaker onder toezicht van kinderbescherming

Den Haag, 11 mei. - Kinderen worden vaker onder toezicht gesteld. In 2007 ging het om 10.600 nieuwe gevallen, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendgemaakt. De jongste cijfers betekenen een verdubbeling ten opzichte van het jaar 2000. Ondertoezichtstelling is een maatregel van de kinderbescherming waarbij ouders in de opvoeding hulp krijgen van een gezinsvoogd. De ouders houden zelf het gezag over het kind, maar moeten wel de aanwijzingen van de gezinsvoogd opvolgen. In de helft van de gevallen wordt het kind uit huis geplaatst. Het aantal kinderen dat in 2007 onder toezicht stond is 29.500. Het aantal kinderen dat niet meer onder het gezag van hun ouders staat, schommelt al jaren rond de vijfduizend.