Jomanda heeft iets 'doorgekregen' en blijft weg bij proces-Millecam

De rechtbank in Amsterdam vindt het „onbevredigend” dat het ‘medium’ Jomanda vanochtend niet op haar strafproces is verschenen. Dat zei rechtbankvoorzitter M. Diemer aan het begin van de zaak.

Het medium Jomanda is niet naar de rechtbank gekomen, omdat ze zou hebben ‘doorgekregen’ dat er iets met of in de buurt van de rechtbank zou gaan gebeuren, aldus haar advocaat. Volgens rechter Diemer is het besluit van Jomanda door intuïtie ingegeven. „Dat kunnen wij niet toetsen. Het is geen zwaarwegend argument.” Hij onderstreepte dat de rechtbank sinds november veel getuigen heeft gehoord. „Het is dan ook onbevredigend dat Jomanda op deze wijze positie kiest.”

Volgens de advocaat van Jomanda was zijn cliënt vanmorgen niet aanwezig omdat zij hetzelfde heeft ‘doorgekregen’ als in 2002 vlak voor de moord op Pim Fortuyn en vlak voor Koninginnedag bij de aanslag in Apeldoorn.

Jomanda en twee andere alternatieve artsen zijn volgens justitie schuldig aan onder meer het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en het onthouden van de benodigde medische zorg aan comédienne Sylvia Millecam, bijna acht jaar geleden. Millecam overleed in 2001 aan borstkanker.

Volgens justitie hebben de drie genezers de actrice wijsgemaakt dat ze geen kwaadaardig gezwel had maar een bacteriële infectie en dat een operatie niet nodig was. De familie en partner van Millecam bestrijden dat. In een open brief aan onder anderen de koningin schreven zij vorige week dat ze ontsteld zijn dat Jomanda en de twee alternatieve genezers terecht moeten staan.

De nabestaanden zeggen dat Millecam bewust voor de alternatieve behandeling heeft gekozen. „Voorop staat nog steeds dat we Sylvia tijdens haar ziekte en in haar keuzes onvoorwaardelijk hebben gesteund en gerespecteerd. Het stoort ons dat anderen het met dit respect niet zo nauw hebben genomen”, schrijven zij. „Wij vinden dat de nagedachtenis aan Sylvia verstoord en bezoedeld is.” Rechtbankvoorzitter Diemer wees vanochtend op het algemeen belang. Het gedrag van Jomanda en de alternatieve artsen kunnen volgens hem als (slecht) voorbeeld dienen, en dus als waarschuwing.