Bond: scholen te goed bij kas

Alle basis- en middelbare scholen samen hebben twee miljard euro te veel op de plank liggen. Ze zouden dit bedrag per direct kunnen investeren in het onderwijs. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb) in het boekje Hoe rijk is mijn schoolbestuur, dat vandaag verschijnt.

Volgens de vakbond hebben veel scholen hogere reserves dan nodig. De buffer voor calamiteiten die scholen erop nahouden, zou gemiddeld twee keer zo hoog zijn als noodzakelijk. Als alle scholen hun buffer tot het juiste niveau zouden reduceren, betoogt de bond, zou er eenmalig twee miljard euro vrijkomen voor het onderwijs. AOb-voorzitter Walter Dresscher: „Kijkend naar de economische crisis is dit een welkom moment om reserves om te zetten in onderwijsinvesteringen.”

De financiële buffer van scholen kan worden berekend door het eigen vermogen te delen door de totale baten. Op basis- en middelbare scholen bedraagt het eigen vermogen gemiddeld 30 procent van de baten. Volgens het ministerie van Onderwijs zijn scholen financieel gezond als dit percentage tussen de 10 en 40 ligt. Minder dan 10 procent zou een te kleine buffer betekenen, meer dan 40 procent zou wijzen op onnodig oppotten.

De AOb bekritiseert deze norm. Volgens de bond blijkt uit risicoanalyses van schoolbesturen dat een eigen vermogen van 15 procent van de totale baten zelfs bij scholen met een „hoog risicoprofiel” voldoende is om eventuele tegenvallers op te vangen. Scholen die minder risico lopen, zouden zelfs toekunnen met 7 procent.

Volgens Dresscher sparen schoolbesturen veel meer dan nodig is „uit een soort onberedeneerde voorzorg en vanwege gebrek aan financiële deskundigheid”. Scholen die hun risico’s in kaart hebben gebracht, zouden hun reserves beter weten te beheersen.

De SP stelt morgen naar aanleiding van het boekje van de AOb mondelinge vragen aan de verantwoordelijke bewindslieden.