Aandeelhouders Royal Bank of Schotland moeten beter opletten

Royal Bank of Scotland (RBS) is niet zo onder de indruk van de eigen prestaties als zijn aandeelhouders. De door de staat gecontroleerde Britse bank is in het eerste kwartaal met betere resultaten gekomen dan verwacht. In plaats van zich te laten verleiden door het herstel van de kredietmarkten heeft het bestuur van RBS zijn best gedaan te benadrukken hoezeer debiteuren nog steeds gebukt gaan onder de omstandigheden.

Het mozaïek van afschrijvingen, bezuinigingen, overheidssteun en de verkoop van bedrijfsonderdelen maakt het lastig een beeld te verkrijgen van hoe RBS er voorstaat. Eén zekerheid is dat de bank in de eerste drie maanden van dit jaar in de rode cijfers is beland, ondanks uitmuntende resultaten bij de zakenbankdivisie.

De topmannen van andere banken hebben troost geput uit het verdwijnen van de angst op de markten. Maar RBS-topman Stephen Hester heeft daarentegen de nadruk gelegd op de nieuwe wereld van voorspelbaar afzien. De lagere rente en de hogere financieringskosten hebben de marges al onder druk gezet. Hij verwacht dat de kapitaalmarkten verder zullen afkoelen en dat de recessie een steviger greep zal krijgen op individuele en bedrijfsleningen.

De sombere toon van Hester rechtvaardigt het vertrouwen dat beleggers hebben in het nieuwe bestuur van RBS. De topman is realistisch over de lastige saneringsopgave die voor hem ligt. Tot nu toe zijn er nog maar kleine stapjes in de richting van een algeheel herstel gezet. Beleggers zijn ook hun aanvankelijk angst voor een volledige nationalisering kwijt. Die had de beurskoers tot een niveau van 10 pence per aandeel doen kelderen. De marktwaarde van RBS is nu zelfs weer terug op het peil van eind 2007. Grootscheepse aandelenuitgiftes hebben er voor gezorgd dat de beurskoers van 5 pond per aandeel is gezakt naar 47 pence, na een nieuwe sprong van 16 procent op vrijdag.

Maar de marktwaarde van eind 2007 is aan de ruime kant voor het RBS van 2009. Destijds werd aangenomen dat de bank zou groeien, na de overname van ABN Amro. Nu rust RBS in de armen van de staat en trekt de bank zich terug op haar thuismarkt, met een conservatievere kapitaalstructuur en een lager rendement op het aandelenkapitaal. De aandeelhouders moeten beter opletten.

Jeffrey Goldfarb

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com