Woestijn vol spiegels 3

Dr. Evert du Marchie van Voorhuysen van Stichting GEZEN beschrijft in zijn reactie op de bespreking door Michiel van Nieuwstadt van het boek Woestijnstroom, hoe in Duitsland en Spanje geproduceerde duurzame energie door netwerkbedrijven tegen een vaste kilowattuurprijs, die 20 jaar vastligt, moet worden afgenomen.Vorig jaar bezocht ik een zeer grote houtverwerkende industrie. Deze wekte energie op door houtresten te verbranden in een reusachtige elektriciteitscentrale om deze vervolgens tegen een hoge vaste prijs af te leveren aan een netwerk. De elektriciteit echter, die men zelf in grote omvang nodig had, werd tegen een veel lagere prijs van hetzelfde netwerk betrokken. Dit schijnt normaal te zijn maar is naar mijn mening malversatie en een aandachtspunt voor de Europese Commissie.

    • Nic Brussee Heemstede