'Vuile' auto mag toch in centrum A'dam

Amsterdam blijft toegankelijk voor vervuilende personenauto’s. De gemeente Amsterdam ziet af van het plan om een milieuzone in te stellen binnen de ringweg A10. Volgens wethouder Marijke Vos (Milieu, GroenLinks) bleek na nieuw onderzoek de te verwachten „milieuwinst” minder groot dan eerder was voorspeld.

Het weren van vervuilende, meestal oudere auto’s had ten goede moeten komen aan de luchtkwaliteit. Om de nog altijd gewenste milieuwinst te verkrijgen, richt de gemeente zich nu op het elektrische vervoer.

Vos: „De maatregel zou pas ingaan in het najaar van 2010. Het effect zou de helft minder zijn dan ons was verteld. Dat komt doordat er tegen die tijd minder vervuilende auto’s in omloop zijn.”

De wethouder presenteerde anderhalf jaar geleden haar plannen om vervuilende auto’s te weren. Op dat moment was de verwachting dat er 20.000 ‘vieze’ auto’s in de stad zouden rondrijden. Volgens het nieuwe onderzoek zijn dat er volgend jaar naar schatting 12.000.

Door nieuwe EU-normeringen worden auto’s steeds schoner geproduceerd, zegt Maarten Linnenkamp, medewerker van het gemeentelijk programmabureau Luchtkwaliteit. „Al weten we natuurlijk niet of automobilisten allemaal deze schonere auto’s gaan kopen.”

In plaats daarvan zet Amsterdam nu volop in op de elektrische auto. Anderhalf jaar geleden leek elektrisch vervoer nog een toekomstdroom, zegt wethouder Vos. „Nu blijkt dat toch mogelijk.” De gemeente investeert 10 miljoen euro in het elektrisch vervoer in de stad. Zo dienen er „fors veel” laadpunten te komen voor de 10.000 elektrische auto’s die in 2015 in de stad moeten rondrijden. Vos denkt daarbij onder meer aan het gemeentelijk wagenpark en taxi’s.

De vervuilende auto’s blijven niet volledig buiten schot. Parkeren zal voor vieze auto’s duurder worden dan voor schone. Vos begint met een proef met een variabel parkeertarief.

De maatregel om vervuilende vrachtauto’s te weren uit het centrum van de stad blijft gehandhaafd. Deze maatregel, die sinds oktober 2008 geldt, werkt „goed”, zegt Linnenkamp van het gemeentelijk programmabureau Luchtkwaliteit. „Ook al omdat de maatregel sindsdien ook in tien andere steden is ingevoerd.”

Voor oldtimers was er al een uitzondering mogelijk gemaakt: die mogen de binnenstad gewoon in.