Van Uhm: geweld van Talibaan zal groeien

Door de komst van extra Amerikaanse troepen naar het zuiden van Afghanistan, waaronder de provincie Uruzgan, zal het geweld daar deze zomer oplaaien. Dat zegt de Nederlandse commandant der strijdkrachten, generaal Peter van Uhm, in een interview in deze krant.

Van Uhm voorspelt „meer gevechten, meer bermbommen, meer zelfmoordaanslagen”. Maar, zegt hij, „je moet in de gaten houden waarom het gebeurt: omdat we de vijand meer dwarszitten”.

De VS sturen zo’n 20.000 manschappen naar Afghanistan, bovenop de 38.000 die er al zitten. Op Kamp Holland in Uruzgan wordt een Amerikaans helikopterdetachement gelegerd. Van Uhm is blij met de versterkingen. „Doordat er meer Amerikanen komen, kunnen we meer gebieden permanent bezetten. En daar gaat het om. Maar onze tegenstanders vinden dat niet leuk en zullen reageren.”

Van Uhm is nu ruim een jaar in functie als Nederlands hoogste militair. Amper een dag na zijn benoeming kwam zijn zoon in Uruzgan om het leven door een bermbom. Tijdens zijn commandantschap werden de Amerikanen en de NAVO het eens over een nieuwe strategie voor Afghanistan en klonk in het buitenland steeds meer waardering voor de Nederlandse aanpak in Uruzgan.

Van Uhm hekelt de Nederlandse media. „De positieve kant van de missie wordt onderbelicht. De negatieve kanten worden uitvergroot.” De bevelhebber vindt dat hij met de pers in „een oneerlijk gevecht” is gewikkeld.

Volgens Van Uhm heeft zijn werk hem het afgelopen jaar geholpen bij het omgaan met zijn persoonlijke verlies. „Ik heb houvast aan mijn werk. Als ’s nachts mijn telefoon gaat, schiet er van alles door mijn hoofd. Maar daarna moet ik snel weer rationeel worden, want er moeten zaken gedaan worden. Laat ik het zo zeggen: de generaal Van Uhm kan dat hebben.”

NRC Weekblad: Interview