Rusland is niet gediend met Bolkesteins losse flodders

De redactionele inkorting van zijn rede in Wageningen zal er wel mede debet aan zijn dat de beschouwingen van Frits Bolkestein over de NAVO overkomen als een stel losse flodders zonder duidelijk doel (Opiniepagina, 5 mei). Enerzijds gispt hij het militair-industriële complex, dat onverdroten naar uitbreiding van de NAVO blijft streven, al heeft Europa meer belang bij een omzichtige houding tegenover Rusland. Anderzijds spreekt hij laatdunkend over de Russen die nu eens het Westen imiteren en zich dan weer retireren in slavofiele eigendunk.

Met zo`n simplistische benadering van Rusland is het Westen niet gediend. Het is nog steeds de moeite waard om bij Tolstoj te lezen hoe het de westerse parvenu Napoleon in Rusland is vergaan (Oorlog en Vrede) en hoe diens lot een herhaling was van gelijkaardige gebeurtenissen in een inmiddels duizendjarige geschiedenis van verzet tegen het heerszuchtige Westen. Vanaf 1054 en de Teutoonse ridders tot en met de Poolse paus hebben de Russen er een eer in gesteld hun eigen weg te verdedigen tegen het eerst katholieke en inmiddels geseculariseerde Westen, met als recent resultaat een ware renaissance van de onder Stalin gedecimeerde Russische orthodoxie. Zolang het Westen deze geschiedenis niet wil begrijpen, zal het tevergeefs blijven zoeken naar een adequate Ruslandstrategie. Dan helpt het ook niet zoete broodjes met het Kremlin te bakken en het een veto op NAVO-uitbreiding te gunnen. Een `partnership for peace` is wel degelijk mogelijk, maar dan op basis van een goede kennis van de geschiedenis. Met een reeks losse flodders wordt het Westen evenmin uit de brand geholpen als met deelneming aan de veel te dure JSF.

    • Ben Hoffschulte België