Onze Lieve Vrouwe Basiliek is niet sektarisch

Bij het artikel `Rechtszaak `doodsteek` voor Limburgse kerk` (NRC Handelsblad, 1 mei) wordt een foto van een mis in de Onze Lieve Vrouwe Basiliek te Maastricht geplaatst. ”Volgens hoogleraar Nissen krijgt de kerk sektarische trekken”, luidt het onderschrift bij deze foto. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de Rooms-Katholieke Kerk en in het bijzonder de Onze Lieve Vrouwe Basiliek in Maastricht sektarisch is. Niets is minder waar. Binnen elk geloof zijn stromingen van nauwelijks beleven tot zeer intensief. Dus elk geloof kan sektarische trekken krijgen of hebben. Verder wordt met het artikel over hetgeen is gebeurd met en rondom deken Haffmans in Gulpen de indruk gewekt dat deze gang van zaken in de Rooms-Katholieke Kerk gemeengoed is. Er zijn in het bisdom Roermond zaken geweest die het daglicht niet kunnen velen. Maar dit mag niet worden gepresenteerd alsof dit de gewone gang van zaken is.

    • Miguel Mendes de Leon Hummelo