Mm als lettergreep 2

Een tachtigjarige geboren en getogen Twentse, opleiding door omstandigheden slechts lagere school, antwoordde op onze vraag naar het meervoud van boom: `böeme, met een `o` met streepjes, dat komt uit het Duits`.

    • W.E. Elion-Gerritzen Wassenaar