Koortsachtig verkopen

Het is een schitterend schandaal dat zelden aandacht krijgt – en voorzover dat gebeurt slechts onder verstokte gelovigen in goud als het enige betrouwbare anker van het monetaire systeem en onder aanhangers van occulte samenzweringstheorieën.

Maar een onweerlegbaar feit is dat De Nederlandsche Bank de afgelopen zeventien jaar een slordige 1.000 ton goud heeft verkocht tegen prijzen die vér onder de huidige marktprijs voor goud liggen. Daarmee heeft de centrale bank de waarde van de nationale deviezenvoorraad voor tientallen miljarden euro’s gedupeerd.

Over heel wat minder geld wordt menig spoeddebat in de Tweede Kamer gevoerd.

Verantwoordelijk voor de uitverkoop van het goud: DNB-president Wim Duisenberg die in 1992 minister van Financiën Wim Kok overhaalde om 400 ton goud in het geheim aan de centrale bank van China te verkopen (opbrengst: 7,5 miljard gulden).

„De tijd is rijp”, sprak Duisenberg toen profetisch.

Vanaf 1999 werd onder toeziend oog van Nout Wellink (DNB) en Gerrit Zalm (Financiën) nog eens een slordige 600 ton in tranches verkocht. Met de opbrengst van de goudverkopen werden rentedragende deviezen aangeschaft, waarmee de winstafdracht van de centrale bank aan de schatkist werd opgekrikt. De komst van de Europese Centrale Bank maakte het aanhouden van grote nationale goudreserves overbodig, was de opvatting.

Had De Nederlandsche Bank het goud in de kluizen laten liggen – dan waren de deviezenvoorraden van de centrale bank nu een stuk meer waard geweest.

Nederland liep in de jaren negentig voorop met de verkoop van goud. Later volgden de centrale banken van Groot-Brittannië, Zwitserland en Frankrijk. Maar niet álle centrale banken deden hun goud in de uitverkoop: de Amerikaanse Federal Reserve, Duitse Bundesbank en de Banca d’Italia bleven op hun omvangrijke goudvoorraden zitten, terwijl de centrale banken van Aziatische landen, met name China, kopers van goud waren.

Nu de inflatieverwachtingen weer oplopen omdat de westerse centrale banken massaal geld in de economie pompen om de crisis te bestrijden, krijgt goud zijn glans als magische beschermer tegen geldontwaarding weer terug. In Nederland hoor je daar niet president Wellink of minister Bos (PvdA) over, maar Willem Middelkoop, voormalig beursanalist van RTL 7 en commercieel actief in goudbeleggingen.

De goudprijs schommelt rond 900 dollar per troy ounce (31 gram), ruim drie keer zoveel als tien jaar geleden. Bling Bling.

Met de verdwenen duizend ton goud als onderpand hadden Bos en Wellink heel wat banken kunnen redden.

Roel Janssen

    • Roel Janssen