Er zijn zat Erwin Krolls die voorspellingen doen

Volgens Marcel Canoy kunnen economen niet voorspellen (Opiniepagina, 4 mei). Volgens Nobelprijswinnaar Feynman moet wetenschap nauwkeurig kunnen voorspellen. Conclusie: economie is geen wetenschap.

Canoy verwijst vervolgens naar Erwin Kroll, die zich niet waagt aan het weer van volgend jaar. Maar er zijn nogal wat `Erwin Krolls` die zich wagen aan het weer van over twintig of dertig jaar: klimaatverandering. Die modellen zijn nog onbetrouwbaarder dan die van het CPB.

Het vertrouwen in de computermodellen komt voort uit gebrek aan inzicht en een zalig geloof erin. Uit de exacte wetenschappen is bekend dat precieze modellen alleen mogelijk zijn wanneer alle details van het fenomeen bekend zijn. Zo niet, dan kan men hooguit modellen maken voor een interval, mits er begrenzende, exact gedefinieerde ijkpunten zijn. Interpoleren is dan nauwkeurig binnen 10 procent of beter; extrapoleren blijft onbetrouwbaar. In economie of meteorologie wordt bij gebrek aan exact gedefinieerde ijkpunten altijd geëxtrapoleerd. De weersverwachting voor een dag klopt vaak slecht; wat dan te denken van een voorspelling van het klimaat? Politici die geen begrip van computermodellen hebben, moeten zich daar niet op verlaten, maar op hun gezonde verstand en op begrip van de materie.