De tijd dat ik geslagen werd 2

Graag breng ik een kleine correctie aan betreffende het interview met Annemarieke Willemsen. Ook een kleine aanvulling. Het onderwerp is te leuk en te interessant om dit achterwege te laten. Het begrip Trachtenbuch van Matthäus Schwarz, waarvan Willemsen melding maakt, is niet de juiste aanduiding. Trachtenbücher gingen weliswaar over kleding, maar waren vooral boeken die in het begin van de zestiende eeuw voor het eerst verschenen en die afgezien van de heersende mode vooral streekdrachten behandelden. Ook kleding die men buitenlanders had zien dragen. Het boekje dat Matthäus Schwarz met zijn zoon Veit Konrad samenstelde, staat bekend als het beroemde Klaydungsbüchlein waarin hij vanaf zijn vroegste jaren zijn eigen kleding beschrijft en afbeeldingen van zichzelf in die kleding liet maken: Klaydung in meiner Mutter Leib , zoals hij het begon. Het is tekenend voor de groeiende belangstelling voor het ego in die tijd. Schwarz leefde van 1497 tot 1560 en begon het boekje in 1520 te schrijven. Van zijn vader kreeg hij alle informatie uit zijn vroegste jeugd. Zijn zoon Veit Konrad zette het na zijn dood voort, maar hield het niet lang vol. Beiden waren boekhouder bij de beroemde bankier Jacob Fugger in Augsburg, de man die het waagde Karel V te sommeren om hem het geleende geld nu eens terug te betalen. Van het Klaydungsbüchlein is een exemplaar in perkament (waarschijnlijk het originele) te vinden in de Bibliothéque Nationale in Parijs. In Braunschweig is er dan nog een kopie op papier.

    • Leontien van Beurden Kostuumhistorica