De lezer schrijft over koninginnedagdrama

Het is opmerkelijk hoe diverse publicisten in NRC Handelsblad, variërend van de Dichter des Vaderlands tot Bas Heijne, de aanslag op Koninginnedag in verband brengen met aanslagen op Fortuyn en Van Gogh. Daarmee lijken zij het tragische gebeuren in een Nederlandse context te willen plaatsen. Ik mis in alle beschouwingen pogingen het motief van de dader te raden, de verwijzing naar recente tragedies in het kinderdagverblijf in België of op scholen in de VS en Europa. Zijn daar niet veel duidelijker parallellen mee te trekken dan met die andere, politiek of religieus gemotiveerde aanslagen?

Marco van der Eijk

Amersfoort

De krant antwoordt

De vraag naar het motief van de man die vorige week met zijn auto de koninklijke familie wilde raken, is begrijpelijk en terecht. Graag zouden wij deze onmiddellijk in detail beantwoorden. We hebben, zoals van ons mag worden verwacht, in eerste instantie alle beschikbare feiten verzameld. Een verklaring over het motief was daar niet bij. Het is de vraag of we ooit met zekerheid het antwoord zullen kennen op de vraag wat Karst T. dreef. Hij kan het zelf niet meer zeggen en er is voorzover bekend geen brief of ander materiaal gevonden dat opheldering verschaft.

Op de redactie hebben we besproken hoe het antwoord te vinden op de vraag naar het motief of op zijn minst plausibele argumenten in de richting van een motief. Voorop staat dat we niet willen speculeren. Het motief ‘raden’, zoals de lezer schrijft, is niet onze taak. Daarom hebben we geen verbanden willen leggen met andere tragedies waarvan de motieven ook al niet helder zijn. Wel hebben we afgelopen dinsdag op de wetenschapspagina een psychiater aan het woord gelaten die, op basis van specifieke studie en met de nodige slagen om de arm, concludeerde dat hij kenmerken van een mogelijke psychose signaleerde bij Karst T. Hij doelde daarmee op diens opvallend geschoren haar, het extreme karakter van zijn actie en zijn kennelijke isolement. Voorafgaand aan publicatie van het artikel hebben we afgewogen of dit feitelijk genoeg was. De conclusie was dat het niet ging om een ongefundeerde theorie, maar om een plausibele en interessante hypothese. De wetenschapsredactie betoogde daarnaast terecht dat het onderzoek, waaruit blijkt dat extreme uiterlijke veranderingen een uiting van psychose kunnen zijn, sowieso de moeite van het vermelden waard was. Hiermee is nog altijd het motief van Karst T. niet bekend, maar mogelijk wel een deel van de verklaring voor zijn drastische daad.

Bas Heijne gaat in de column die de lezer aanhaalt verder dan we in de reguliere berichtgeving deden. Hij constateert over de gelijkenis tussen Volkert van der G., Mohammed B. en Karst T.: „Alle drie waren eenlingen, bij alle drie verraadt de aard van hun daad een kwaadaardig narcisme, waarbij persoonlijke frustraties verhaald worden op zeer zichtbare, opvallende persoonlijkheden.” Dat is een constatering die geoorloofd is in een column, die persoonlijker van aard is en waarbij de auteur grotere vrijheid heeft, maar die niet geoorloofd is in een nieuwsbericht. Dat geldt ook voor de Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr, die met zijn gedicht In het land der koningen met dichterlijke vrijheid de werkelijkheid becommentarieert.

Wij blijven intussen zoeken naar feiten over Karst T. die wijzen in de richting van een motief.

Birgit Donker

Hoofdredacteur

Reacties: nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties, voorzien van naam en woonplaats, naar lezerschrijft@nrc.nl