Brabant stelt Essent-besluit zeker week uit

De Gedeputeerden van Noord-Brabant  stellen hun besluit over verkoop van de aandelen in  energiebedrijf Essent met minstens een week uit. Gedeputeerde Onno Hoes zegt dat vandaag in het Brabants Dagblad.

De VVD-gedeputeerde geeft aan dat het college bij voorkeur met voldoende politieke steun deze belangrijke stap neemt. Noord-Brabant is met 30,8% van de aandelen de grootste eigenaar van Essent. GS was eerst van plan dinsdag de knoop door te hakken.

Twee weken geleden wezen Provinciale Staten van Brabant de verkoopplannen af met een kleine meerderheid. Het grootste deel van coalitiefractie VVD stemde tegen. Hoes geeft nu aan te willen weten hoe de Staten reageren op een eventuele motie van wantrouwen als GS toch de verkoop doorzet. De VVD-tegenstemmers hebben al laten weten dat zij een motie van wantrouwen, aangekondigd door de SP, zulllen steunen.

SP-leiders Agnes Kant (Tweede Kamer) en Nico Heijmans (Brabantse Provinciale Staten) om spoeddebatten. Kant zei vandaag: “Er is in Brabant een democratisch besluit genomen. Gedeputeerde Staten moeten zich hieraan houden. Daarom ga ik aan het kabinet vragen om in te grijpen.”

Formeel mogen Gedeputeerden sinds de wijziging van de Provinciewet begin deze eeuw zelfstandig beslissen over verkoop van provinciale eigendommen (zie artikel 158,1e). In belangrijke zaken moeten zij wel de mening van Provinciale Staten vragen. Gedeputeerde Hoes erkent vandaag in het Brabants Dagblad dat hij beseft dat dat geen vrijblijvende excercitie is. Hier het sleutel-artikel 167.4:

Zij geven provinciale staten vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 158, eerste lid, onder e, f en h, indien provinciale staten daarom verzoeken of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de provincie. In het laatste geval nemen gedeputeerde staten geen besluit dan nadat provinciale staten hun wensen en bedenkingen terzake ter kennis van gedeputeerde staten hebben kunnen brengen.

    • Marc Chavannes