Rotterdammer krijgt gelijk van EU-hof

Brussel. De overheid moet burgers langer dan een jaar toegang geven tot informatie die wordt bijgehouden in de gemeentelijke basisadministratie. Dat heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gisteren bepaald in een zaak van een Rotterdammer. De man wilde in 2005 van de gemeente Rotterdam weten wie in de voorafgaande twee jaar gegevens over hem waren verstrekt. Het ging hem er met name om aan wie zijn oude woonadres was meegedeeld. De gemeente gaf hem de informatie van slechts van een jaar. Het Europees Hof van Justitie oordeelt dat dit niet voldoende is. Het staat lidstaten vrij een termijn te bepalen voor het bewaren en verstrekken van informatie. Daarbij moeten wel een belangenafweging gemaakt worden. In het geval van de Rotterdammer had de gemeente moeten aantonen dat het langer bewaren van informatie een buitensporige last zou betekenen.