Felle kritiek op Italië om aanpak illegalen

De Verenigde Naties hebben harde kritiek op Italië dat gisteren ruim 200 migranten van wankele boten redde om ze vervolgens onmiddellijk naar Libië te brengen, waar ze waren vertrokken. De migranten kregen niet de kans om asiel aan te vragen.

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, Antonio Guterres, toonde zich gisteren „ernstig bezorgd” over het lot dat de migranten wacht. Volgens hem zijn ze teruggestuurd „zonder een afdoende beoordeling van hun mogelijke behoefte aan bescherming”. Er is niet nagegaan of ze in aanmerking kwamen voor het indienen van een asielaanvraag, en daarmee is de Conventie van Genève, over vluchtelingenrechten, geschonden. De migranten zijn bovendien teruggebracht naar een land dat de internationale mensenrechtenverdragen niet heeft geratificeerd. In het verleden heeft Libië migranten teruggestuurd naar gevaarlijke gebieden.

Van de migranten die vorig jaar Italië over zee bereikten heeft 75 procent asiel aangevraagd. De helft van hen bleek recht te hebben op asiel en kreeg dit, aldus de VN. „Het incident markeert een duidelijke wijziging in het Italiaanse beleid en baart ons zeer ernstige zorgen”, aldus Guterres.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Roberto Maroni presenteerde de Italiaanse handelwijze gisteren als een „historische wending in de strijd tegen de illegale immigratie”. Volgens hem wordt dit de praktijk als op 15 mei het akkoord tussen Libië en Italië over gezamenlijke patrouilles voor de Libische kust van kracht wordt. „Dit is de eerste toepassing van het akkoord met Tripoli.”

Woensdag namen de migranten per satelliettelefoon contact op met de havenautoriteiten in Palermo, omdat hun boot water maakte. Volgens de Italianen bevond de boot zich in een gebied dat onder de competentie van Malta valt. Toen Malta niet ingreep, nam Italië contact op met Libië dat bereid was de migranten terug te nemen.