Dow geeft het goede voorbeeld

Met schulden overladen bedrijven als Dow Chemical zijn onlangs in een neerwaartse spiraal verzeild geraakt. De angst voor insolvabiliteit heeft hun beurskoersen doen kelderen, waardoor het nog moeilijker werd hun schuldenlast te saneren. De aandelenuitgifte ter waarde van 1,6 miljard dollar van Dow toont aan dat deze spiraal nu misschien is doorbroken.

Het probleem van het Amerikaanse chemieconcern was eenvoudig. De overname van concurrent Rohm & Haas had het opgezadeld met 9,5 miljard dollar aan dure leningen, 2,5 miljard dollar aan preferente aandelen met een loodzwaar dividend van 15 procent en een flink geslonken marktwaarde.

Sinds de deal in maart werd afgerond, heeft het toegenomen optimisme op de markten over zelfs de meest noodlijdende bedrijven de beurskoers van Dow met 160 procent doen stijgen, waardoor het voor het bedrijf veel aantrekkelijker is geworden nieuwe aandelen uit te geven. Die extra kapitaalbuffer zou ook de zorgen van crediteuren moeten verlichten – zodat het concern goedkoper aan nieuwe kredieten zou moeten kunnen komen. Dow is van plan minstens 625 miljoen dollar binnen te halen, maar dat bedrag zou uiteindelijk de 1 miljard dollar moeten kunnen overtreffen.

Deze oefening is niet pijnloos geweest, maar was beter dan het alternatief. Dow zal nu in staat zijn de helft van zijn preferente aandelen terug te kopen. En de uitgifte zal de rentelast op twee manieren verminderen. In de eerste plaats zal het aantal uitstaande kredieten dalen. Dat is belangrijk, omdat de verschuldigde rente hoog is en nog hoger zal worden als het concern zich niet kan herfinancieren. In de tweede plaats is de rente op de leningen gekoppeld aan de lage kredietstatus van het bedrijf. De kapitaalbuffer moet tot een betere status leiden, zodat een verdere vermindering van de rentelasten mogelijk is.

Dow is niet het enige met een zware schuldenlast kampende bedrijf dat zijn voordeel doet met de gestegen beurskoersen. Alleen al in de vastgoedsector hebben zeven beleggingsfondsen de afgelopen maand nieuwe aandelen uitgegeven. De meeste aandelen van deze fondsen worden nu boven de uitgiftekoers verhandeld. Het lijkt logisch dat andere ondernemingen als casino’s en bouwbedrijven dat voorbeeld nu zullen volgen.

Het vertrouwen, de hefboom die een vicieuze cirkel in zijn tegendeel kan doen omslaan, is uiteraard broos. Mochten de economische ontwikkelingen teleurstellen, dan zouden de onder hoge schulden gebukt gaande bedrijven opnieuw in de val kunnen lopen. Snel handelen om de schuldenlast terug te brengen lijkt dus verstandig.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Robert Cyran